Terug

Onderzoek naar nieuwe zorgpad Prikkelbare Darm Syndroom (REDUCE-PDS).

De afdeling Maag-, Darm en Leverziekten van het RKZ neemt deel aan een landelijk onderzoek met de naam REDUCE-PDS. In dit onderzoek wordt een nieuw zorgpad getest, dat betrekking heeft op diagnostiek, uitleg en behandeling van het prikkelbare darmsyndroom (PDS).

PDS komt veel voor in de bevolking. Zowel in de 1e als in de 2e lijn wordt veel tijd en onderzoek besteed aan deze patiëntegroep, waarbij lang niet altijd een voor de patiënt bevredigend resultaat wordt behaald. Het ontwikkelde zorgpad in REDUCE-PDS probeert hierin verbetering aan te brengen door 1) snelle en efficiënte diagnostiek 2) een grotere rol voor de MDL-verpleegkundige, zodat er meer tijd is voor uitleg over de aandoening en de verschillende behandelmogelijkheden 3) een grotere en actievere rol voor de patiënt, die in overleg met de hulpverleners komt tot een keuze voor de behandeling die het beste bij hem of haar past 4) Na overleg met de MDL-verpleegkundige en specialist blijven patiënten bij hun huisarts onder behandeling - dit houdt de lijnen kort en heeft uiteindelijk een positief effect op het totale Nederlandse zorgbudget. 5) PDS-patiënten en hulpverleners komen dichter bij elkaar en de behandeling van PDS wordt meer op maat gemaakt. Dit zou moeten en kunnen leiden tot een verbeterde kwaliteit van leven van patiënten met PDS.

Het project is reeds van start gegaan en u kunt hiervoor dus ook patiënten verwijzen. Vermeldt u dan a.u.b. op de verwijsbrief specifiek dat het gaat om een verwijzing in het kader van het REDUCE-PDS project. Onze MDL-verpleegkundige zal dan beoordelen of patiënt voldoet aan de inclusie-criteria. Indien de verwezen patiënt onverhoopt niet binnen deze criteria past, dan zal patiënt toch (buiten studieverband) gewoon door ons geëvalueerd en behandeld worden.

In eerste instantie werd gestart met een beperkt aantal (tevoren voorgelichte) huisartsenpraktijken in de regio. De bedoeling is om dit stapsgewijs uit te breiden in het adherentiegebied en indien het project inderdaad de gewenste resultaten heeft het uiteindelijk te verheffen tot standaard in het RKZ.
Indien u niet behoort tot de in eerste instantie benaderde huisartsenpraktijken bent u toch ook van harte uitgenodigd om patiënten voor dit project te verwijzen. Gelieve dan in de verwijsbrief een vermelding van REDUCE-PDS op te nemen.

Uitgebreidere informatie over dit project is te vinden op de site van de PDS-belangenvereniging.
Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de studie-coördinator binnen het RKZ, dhr.Eduard van Hoboken, MDL-arts. Tevens bestaat er de mogelijkheid om in de huisartsenpraktijk uitgebreider mondeling toegelicht te worden over het project. Ook hiervoor kunt u een afspraak maken met de studie-coördinator.

Uw patiënt kan bij het Reduce PDS project kiezen uit 3 van de in totaal 10 mogelijke behandelingen.

Hier vind u een overzicht van de 10 behandelingen die worden aangeboden aan de patiënt.
Hieronder treft u de patiënten informatie aan per behandeling:

1. Algemene informatie over PDS
2. Het eliminatie dieet
3. Het FODMAP dieet
4. Probiotica
5. Hypnotherapie
6. Antibiotica
7. Pepermuntolie
8. Spasmolytica
9. Amitriptyline
10. Citalopram