FAQ

Zijn darmpoliepen hetzelfde als darmkanker?

Nee, zeker niet. Wel is het zo dat de meeste vormen van darmkanker als goedaardige poliep beginnen. Poliepen zijn dus een voorstadium van darmkanker. We denken dat het wel 10 tot 15 jaar duurt voordat een poliep misschien darmkanker wordt. Daarom worden deze poliepen weggehaald. Zo kan darmkanker in de toekomst worden voorkomen. Heel soms blijken de poliepen toch al kankercellen te bevatten. Veruit de meeste poliepen zijn echter gelukkig nog goedaardig wanneer ze tijdens een darmonderzoek worden gevonden.