FAQ


U ziet alle FAQs. U kunt eventueel zoeken op een bepaalde term.


Krijg ik een roesje bij een maag- of darmonderzoek in het RKZ?

Bij zowel het maag- als darmonderzoek is een roesje mogelijk. Bij het darmonderzoek (colonoscopie) krijgt iedereen automatisch een roesje tenzij de patient dit niet wenst. Bij het maagonderzoek (gastroscopie) wordt het altijd apart aan u gevraagd. Ca 80% van de mensen kiest bij een maagonderzoek voor een roesje.

Is een roesje hetzelfde als narcose?

Nee. Bij een roesje wordt een sterk, snel werkend slaapmiddel via een infuus gegeven waardoor u niet meer zo goed weet en merkt wat er allemaal gebeurt. U bent dus niet volledig buiten bewustzijn zoals dit wel het geval is bij een narcose (zoals bijvoorbeeld tijdens een operatie). Daarom hoeft u voor een roesje ook niet langs bij de anesthesist, voor een narcose wel.
Alle onderzoeken kunnen bij ons met een roesje. Narcose is eigenlijk nooit nodig, alleen in uitzonderlijke gevallen.

Als ik een roesje krijg, merk ik dan helemaal niets van het onderzoek?

Veruit de meeste mensen vallen meteen in slaap en merken weinig tot niets van het onderzoek. Toch komt het voor dat mensen niet helemaal slapen of wakker worden tijdens het onderzoek. Dit kan met name gebeuren als mensen chronisch slaapmiddelen of rustgevers gebruiken. Een probleem is dit vaak niet omdat mensen die niet helemaal slapen vaak wel ontspannen zijn en na het onderzoek zich vaak niets meer herinneren.
Ophogen van het roesje tijdens het onderzoek gebeurt soms, maar is op veiligheids redenen aan een maximum gebonden. Een roesje is geen narcose.

Is een colonoscopie (onderzoek van de dikke darm) een pijnlijk onderzoek?

Bepaalde delen van de dikkedarm zijn nogal bochtig en dat kan soms buikpijn geven op het moment dat de endoscoop hier langs gaat. Ook wordt tijdens de colonoscopie lucht in de dikkedarm geblazen via de endoscoop om goed zicht te krijgen. Ook dit kan soms hinderlijke buikkramp geven.
Om te zorgen dat u zo min mogelijk merkt van deze klachten krijgt iedereen in het Rode Kruis Ziekenhuis vooraf aan de colonoscopie een slaapmiddel (roesje) en een pijnstillendmiddel toegediend via een slangetje in de arm (infuus). Dit is overigens niet verplicht en als u geen roesje wenst te krijgen kunt u dit op de dag van het onderzoek doorgeven aan de endoscopie assistente.

Als blijkt dat ik darmpoliepen heb, worden die dan meteen weggehaald tijdens een colonoscopie (onderzoek van de dikke darm)?

Ja. De meeste poliepen worden tijdens het onderzoek meteen verwijderd. Vaak worden deze dan opgestuurd naar de patholoog voor verder onderzoek. Veruit de meeste dikkedarm poliepen zijn goedaardig (maar zouden in de toekomst wel kwaadaardig kunnen worden).
Als de poliep erg groot is kan deze soms niet veilig met behulp van de endoscoop worden verwijderd. Dit komt echter niet vaak voor. Dan kan het zo zijn dat de chirurg deze poliep er in een later stadium met een operatie uit moet halen of dat het toch met behulp van de endoscoop via de darm gebeurt op een later tijdstip.

Zijn darmpoliepen hetzelfde als darmkanker?

Nee, zeker niet. Wel is het zo dat de meeste vormen van darmkanker als goedaardige poliep beginnen. Poliepen zijn dus een voorstadium van darmkanker. We denken dat het wel 10 tot 15 jaar duurt voordat een poliep misschien darmkanker wordt. Daarom worden deze poliepen weggehaald. Zo kan darmkanker in de toekomst worden voorkomen. Heel soms blijken de poliepen toch al kankercellen te bevatten. Veruit de meeste poliepen zijn echter gelukkig nog goedaardig wanneer ze tijdens een darmonderzoek worden gevonden.

Wat als ik de laxeerdrank erg vies vind?

De meeste mensen krijgen in ons ziekenhuis het middel Eziclen ter voorbereiding op een colonoscopie (onderzoek van de dikke darm). Dit middel is naar onze ervaring het meest effectief om de darm schoon te maken. Goede tips zijn om de drank koud te drinken, evt met een rietje (dan proeft u het minder) en u kunt er limonade siroop naar keuze aan toevoegen. Begin verder op tijd met drinken en drink alle liters op! Mensen die eerder stoppen met drinken omdat ze denken dat de darm al schoon is hebben vrijwel altijd nog een verontreinigde darm ten tijden van het onderzoek!

Hoe weet ik dat de dikke darm goed schoon is na drinken van het laxeerdrank?

Als u een colonoscopie (onderzoek van de dikke darm) dient te ondergaan moet u 1 dag van tevoren starten met het drinken van laxeerdrank. De darm is pas schoon als er geen ontlasting meer komt, maar alleen nog doorzichtige vloeistof met het aspect van appelsap. Stop niet eerder met drinken dan de voorgeschreven 4 liter in geval u Klean-Prep heeft voorgeschreven gekregen (tenzij u braakt, veel buikpijn heeft en er geen ontlasting komt).

Is een gastroscopie (maagonderzoek) een pijnlijk onderzoek?

Nee, maar het onderzoek kan wel als vervelend worden ervaren, met name in het begin wanneer de endoscoop langs de keel naar binnen gaat. Dit duurt enkele seconden en daarom krijgt iedereen vooraf aan het onderzoek keelverdoving met een keelspray. Als de endoscoop de keel is gepasseerd is dit soms nare gevoel weer weg.
Verder moet u tijdens het onderzoek rekening houden met een opgeblazen gevoel en een tijdelijk een drukkend gevoel op in uw maag. Indien gewenst kunt u bij ons zonder problemen een roesje (slaapmiddel) krijgen vooraf aan de gastroscopie. Uw huisarts kan dit voor u aangeven bij de verwijzing.

Krijg ik standaard een roesje voor een gastroscopie (maagonderzoek)?

Het is niet standaard, maar tegenwoordig ondergaan de meeste mensen een gastroscopie met een roesje (slaapmiddel). De meeste mensen (ca. 70%) kiest tegenwoordig voor een roesje. Daarnaast krijgt u altijd keelverdoving door middel van een keelspray. Hierdoor is uw keel veel minder gevoelig als de endoscoop er langs gaat. Uw huisarts kan bij de verwijzing aangeven of uw al dan niet een roesje wilt krijgen.

Als er tijdens het maag- of darmonderzoek weefselonderzoek wordt gedaan, moet ik mij dan zorgen maken?

Tijdens endoscopisch onderzoek van de maag of dikke darm worden vaak weefselmonsters (biopten) genomen. Deze biopten worden vervolgens later onder de microscoop bekeken door de patholoog. Ook wanneer er tijdens het onderzoek weinig of geen afwijkingen worden gezien worden vaak toch voor de zekerheid wat biopten genomen. Dit betekent dus lang niet altijd dat er ‘iets ernstigs’ aan de hand is. Het duurt gemiddeld 5 werkdagen voordat hiervan de uitslag bekend is.

Waarom een landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker?

Per 1 januari 2014 start in Nederland het bevolkingsonderzoek ter preventie van darmkanker. Onderzoek heeft uitgewezen dat hiermee op termijn 1400 nieuwe gevallen van darmkanker per jaar kunnen worden voorkomen.
Mensen tussen de 55 en 75 jaar krijgen een oproep. U krijgt dan een ontlasting test thuis gestuurd waarmee kan worden onderzocht of er bloedsporen in uw ontlasting zitten. Als dit het geval is, wordt u verwezen naar een gecertificeerd centrum voor een endoscopie van de dikke darm (colonoscopie).
Kijk hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Doet het RKZ ook mee aan het landelijke bevolkingsonderzoek ter preventie van darmkanker?

Jazeker. Zowel het RKZ, de endoscopie afdeling alsmede de MDL-artsen zijn volledig gecertificeerd om darmonderzoeken in het kader van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker te mogen uitvoeren. Inmiddels zijn de eerste patiënten waarbij bloedsporen in de ontlastingstest aanwezig waren al verwezen. Naar verwachting zullen vele honderden patiënten dit jaar nog volgen.