Verpleegkundig spreekuur
Maag-darm-leverziekten

Om u optimaal zorg te verlenen, werkt naast de artsen ook twee gespecialiseerde verpleegkundigen op onze polikliniek, Myrthe Raghosing en Susanne Bijwaard.

De MDL-verpleegkundige is gespecialiseerd in het geven van voorlichting aan en het begeleiden van mensen met een maag-darm-leveraandoening. Zij voert verpleegkundige taken uit en biedt tijdens het verpleegkundig spreekuur ondersteuning en begeleiding aan patiënten met maag-darm-leveraandoeningen zoals o.a. de ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa en Hepatitis. Ook is zij betrokken bij de begeleiding van patiënten met darmkanker. De MDL-verpleegkundige werkt onder supervisie van de MDL-artsen en heeft regelmatig overleg met hem/haar.

Uw maag-darm-leverarts kan u verwijzen naar het spreekuur van de maag-darm-lever verpleegkundige.
De MDL-verpleegkundige kan u uitgebreid voorlichten over uw ziekte, eventuele onderzoeken en behandelmethoden. De informatie die u van de MDL-arts hebt ontvangen kan de verpleegkundige waar nodig nog aanvullen en verduidelijken. Daarnaast kan de MDL-verpleegkundige u:

- Informatie geven over medicijngebruik. Zowel over de werking van de medicijnen als de manier waarop de medicijnen gebruikt moeten worden.
- Adviseren over het omgaan met klachten en beperkingen.
- Advies geven over hoe u symptomen die bij uw ziekte en behandeling kunnen optreden kunt herkennen, en wanneer u contact op moet nemen met de MDL-verpleegkundige.
- Ondersteunen bij mogelijke lichamelijke en psychosociale problemen als gevolg van uw ziekte. Indien nodig kan de MDL-verpleegkundige u, in overleg met uw MDL-arts, ook doorverwijzen naar andere hulpverleners zoals de diëtist, maatschappelijk werker of medisch psycholoog.

Het kan voorkomen dat u medicijnen gebruikt waarvoor u regelmatig uw bloed moeten laten controleren. Deze controles gebeuren zowel bij de MDL-arts als bij de MDL-verpleegkundige.

Contact / afspraak maken

Voor het maken van een afspraak bij de MDL-verpleegkundige kunt u contact opnemen met de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten via het Klant Contact Centrum, tel: 0251- 265555.

De MDL-verpleegkundige heeft dagelijks telefonisch spreekuur van 8:30-9:30 uur. Bij spoed en/of dringende zaken die niet tot de volgende dag kunnen wachten kunt u contact opnemen met de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten, tel: 0251- 265 312. U zult zo spoedig mogelijk teruggebeld worden door de MDL-verpleegkundige. Tevens bestaat de mogelijkheid om uw vragen te stellen door ons te

De verpleegkundigen

mw. M. Raghosing
MDL-verpleegkundige